GDPR-start

GDPR-arbeidet er for mange uoversiktlig og overveldende.

Her får du hjelpen du trenger til å komme i gang.

👉 Gratis starthjelp

Fordelene ved å få hjelp

Du er kanskje i gang allerede, men er fortsatt usikker på om det du har gjort, er godt nok. GDPR føles fortsatt som mye. Med (riktig) hjelp får du både et veikart og kvalitetssikring i arbeidet.

Kunnskap

Hvis du ikke forstår GDPR kan du heller ikke vite om du har gjort nok - og at det er riktig utført. Vi sikrer alltid at du får på plass en forståelse av hva GDPR er, og betyr konkret for deg og din virksomhet.

Glede

OK, vi kan ikke love at du blir like entusiastisk over GDPR som oss, men vi kan love at du blir mye mer engasjert! Vi brenner for personvern og det vil du merke - på en positiv måte!

En plan

Ofte prøver en å implementere GDPR juridisk og/eller systemteknisk. Men, for å lykkes med GDPR er innføring i hele virksomheten, altså det organisatoriske aspektet, enda viktigere.

Vi hjelper deg enkelt å forstå og innføre GDPR - skreddersydd til ditt budsjett.

GDPR på 1-2-3

Å få til GDPR består nok av flere enn tre steg, men jobber du med oss i et GDPR-prosjekt hjelper vi deg med 3 viktige faser:

Etablere

Et viktig steg mange glemmer! Her etablerer vi et GDPR-prosjekt, setter ambisjonsnivå, definerer roller og ansvar og lager en prosjektplan. Startskuddet går. 🧨

Vurdere

Vi vurderer dagens status, identifiserer gap ut fra ambisjonsnivået vi har satt og lager en konkret handlingsplan med prioriterte aktiviteter. Vi har varmet opp og er klare for stafett! 🏃‍♀️

Implementere

Vi jobber med konkrete aktiviteter for å lukke gap og innfri prosjektmålene. Grunnmuren kommer på plass, prosjektet avsluttes og vi forbereder til neste fase: Opprettholde. ✅

"Walle er svært redelig på fakturering og timebruk, er positiv og blid og vi har helt fra starten vært trygge på at prosjektet kom i mål på en god måte. Vi anbefaler på det varmeste Bedre Bedrift til GDPR-prosjekt for både små og store prosjekter."

Randi Gammelsæter
CSO, Høgskolen i Molde
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.